Niestoj Władysław: Zdalnie sterowane modele szybowców