Natalia Bojarska, Bronisław Wieczorkiewicz: Dobra wieść niosą jeść