N.N. Gienjew, N.N. Abramow, W.I. Pawłow: Wodociągi