Mirosław Derecki – Na ścieżkach polskich komandosów