Mikołaj Rimski-Korsakow: Harmonia – Podstawowe zasady