Mieczysław Porębski : Kubizm – Wprowadzenie do sztuki XX wieku