Mieczysław Borchólski : Z saperami generała Maczka