Michał Kopczyński Robert Rabiega (wybór i opracowanie) : Stan wojenny w regionie łódzkim w dokumentach Służby Bezpieczeństwa