Mateusz Pawlaczyk (oprac.) : Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce – Zeszyt 4a