Marian Kozłowski (red.) : Mechanik pojazdów samochodowych . Budowa i eksploatacja pojazdów część 1 Działanie zespołów i podzespołów część 2 Obsługa, diagnostyka i naprawa zespołów i podzespołów