Maria Jarymowicz : Spostrzeganie własnej indywidualności – Percepcja i atrakcyjność odrębności własnej osoby od innych ludzi