Maria Janion : „Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś”