Maria Dąbrowska : Dzienniki powojenne 1945-1965 Tom 1. 1945-1949