Maria Dąbrowska : Dzienniki powojenne 1945-1965 Tom I 1945-1949