Marek Derwich Adam Żurek (red.) : Polska – Dzieje cywilizacji i narodu Tom 1-6