Mańkowski Ryszard, Martynkin Andrzej: Gry i ćwiczenia terenowe