Małcużyński Karol, Wiernik Bronisław (tekst): Trasa W – Z 22VII1949