Makary Krzysztof Stasiak Lidia Frydzińska-Świątczak (red.) : Od twórczości do podmiotowości