Majewski J.S., Bartoszewicz D., Urzykowski T.: Spacerownik warszawski