Litmanowicz Władysław, Giżycki Jerzy: Szachy od A do Z Tom I i II