Leon Tadeusz Błaszczyk : Żydzi w kulturze muzycznej ziem polskich w XIX i XX wieku – Słownik biograficzny