L. Niemcewicz : Lampy elektronowe i półprzewodniki (Zbiór danych)