KUBIK Jadwiga (tekst), FRANIEL Alojzy (zapis nutowy) : Śpiewnik przebojów biesiadnych