Księga Rzeczy Polskich opracował G….. (Zygmunt Gloger)