Krzysztof Obłój : Strategia organizacji – W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej