Krzysztof Maurin Alina Motycka (red.) : Fenomen Junga – Dzieło. Inspiracje. Współczesność