Krystyna Kozłowska : Polki w Resistance – Z walki lewicowego ruchu oporu we Francji