Kreyser Ryszard: Fotografowanie na odwracalnych materiałach barwnych