Kreyser Ryszard : Fotografowanie na odwracalnych materiałach barwnych