Kowalski Jan Wierusz: Wczesne chrześcijaństwo I-X wiek