Kowalski Jan Wierusz : Katolicyzm nowożytny XV-XX wiek