Klimek Zygfryd: Kompendium Bis Śródlądowych Patentów i Licencji Motorowodnych