Kieniewicz Stefan (przygotował do druku): Roman Rogiński powstaniec 1863 r. Zeznania i wspomnienia