Kazimierz Jasiński (red.) : Choroba niedokrwienna serca