Kazimierz Gryżewski (oprac.) : Pamiętnik Feliksa Sztama Tom I