Kazimierz Gryżewski (oprac.) : Pamiętnik Feliksa Stamma