Katarzyna Walewska Jerzy Pawlik (red.) : Depresja – Ujęcie psychoanalityczne