Katalog z wystawy : Żydzi Polscy – Grudzień 1989 – luty 1990