Karol Marks : Kapitał – Krytyka ekonomii politycznej Tom I Księga I Proces wytwarzania kapitału