Kapiszewski Henryk: Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech