Jurij Dawydow : Sztuka jako zjawisko socjologiczne