Juliusz Kydryński (red.) : Młodzieńcze lata Karola Wojtyły – wspomnienia