Józef Orlicki : Szkice z dziejów stosunków polsko-żydowskich 1918-1949