Józef Jasnowski Edward Szczepanik (red.) : Napaść sowiecka i okupacja polskich ziem wschodnich (wrzesień 1939)