Jerzy Szelestowski: Vademecum manewrowania jachtem na silniku