Jerzy S. Majewski : Warszawa nieodbudowana – lata trzydzieste