Jerzy Robert Nowak: Przemilczane Zbrodnie – Żydzi i Polacy na Kresach w latach 1939-1941