Jerzy Pawłowski : Podstawowe układy elektroniczne – Nieliniowe układy analogowe