Jerzy Cieślikowski (wybrał i opracował) : Antologia Poezji Dziecięcej