Jerzy Adamski (wybrał, przełożył i opracował) : Uniesienie