Janusz Krzyżowski: Kazuistyka psychiatryczna – Z Gabinetu Prywatnego