Janusz Krzyżowski : Kazuistyka psychiatryczna – Z Gabinetu Prywatnego