Janina Woźnicka Andrzej Ryttel : 25 tysięcy kilometrów przez Indie